– THORS KARATE –

MEDLEMSKAB FRA KR. 117,- PR. MÅNED

– TUMLERATE –
KIAI! 気合い
https://www.facebook.com/yoshinproject01/videos/1994266380602834/UzpfSTY0MjE2NDkzMTozMjY3MDI0Mzc5MDM0NzM/
DET ER ALDRIG FOR TIDLIGT…

Okinawa Goju Ryu Karate-Do

沖縄剛柔流空手道


Okinawa Goju Ryu 沖縄剛柔流 er en af verdens ældste og mest traditionsrige karatestilarter. Karate空手 stammer oprindeligt fra øen Okinawa 沖縄, hvor den i starten var kendt under navnet ”tode” (Kina hånd), indtil det blev ændret til “karate” i 1936.

Okinawa Goju Ryu Karate-Do 沖縄剛柔流空手道 er sammensat af 4 elementer:

    1. Okinawa 沖縄 – refererer til, at denne form for Goju Ryu, er den oprindelige og rene form fra karatens oprindelsessted, Okinawa.
    2. Goju Ryu 剛柔流 – refererer til, Go 剛 =hård, Ju 柔 = blød og Ryu 流 =stilart, strømning. Navnet blev givet af Goju Ryus grundlægger Chojun Miyagi i 1931 og er taget fra digtet Hakku Kenpo i Bubishi’en. Navnet kommer fra sætningen: ”Ho wa Goju wa Donto su”. Oversat: ”Alt i Universet indånder blødt og udånder hårdt”.
    3. Karate 空手 – refererer til, at kampkunsten under et, betegnes som ”tom hånd”. Karate blev i 1933 anerkendt  af blev det kaldt Tode, (Kina hånd), dette blev ændret på et møde mellem de største okinawiske mestre i 1936. Her besluttede man, at ændre skrivemåden og udtalen, så det fremover hed “karate”, ”tom hånd”. Ved mødet deltog: 
    4. Do 道 (michi), betyder vej. Vidner om det zen-buddhistiske element i karate. ‘Do’ refererer til det at være tilstede i nuet – at ”være” et med det man gør.

Karate-do 空手道 oversættes oftest som ”den tomme hånds vej”, men har en dybere mening end det…

Chojun Miyagi har udtalt:

”Karate er den eneste form for kampkunst  – hvor man kan træne alene…”

Moderne japansk karate…

I 1920’erne begyndte karate, at blive udbredt til selve Japan, med opvisninger og besøg af nogle af de største okinawiske mestre. Blandt andet Chojun Miyagi, Kenwa  Mabuni og Gichin Funakoshi. På Okinawa blev karaten trænet i små grupper eller videregivet direkte fra person til person. Kata’erne var komplicerede og indeholdt farlige og svært tilgængelige teknikker, som tog lang tid til at lære at mestre.

I Japan ønskede man en anden tilgang til karaten. Her ville man have karate introduceret, som en træningsform på læreanstalterne og militærakademierne. Dette krævede en helt anden træningsstruktur. Som fysisk aktivitet på uddannelsesinstitutionerne var det vigtigt, at de farligste teknikker blev taget ud eller ændret, mens militæret ikke ville acceptere, at det tog for lang tid at lære soldaterne det mest grundlæggende.

Sensei Funakoshi (grundlægger af shotokan) blev foregangsmanden og anerkendes i dag, som en af grundlæggerne af japansk karate. Han fjernede som noget af det første, alle de farligste og sværeste teknikker fra kataerne, og de længste kataer brød han op til 2 eller 3 nye kataer. Funakoshi beskriver i sin karatebog ”Kyohan karate-do”, hvordan han på den måde skaber et moderne og lettilgængeligt karatesystem, som lynhurtigt bliver accepteret på uddannelsesinstitutionerne.

Sensei Funakoshi skriver blandt andet:

1.     ”Da jeg havde været med til at ændre navnet fra ”tode” til karate, begyndte jeg at revidere og forenkle andre punkter”.

2.    ” Idet jeg håbede, at karate kunne blive integreret i undervisningssystemet i de offentlige skoler, gik jeg i gang med at revidere kataer, for at gøre dem så enkle som muligt”.

3.    ”Karate som nu bliver trænet på de højere læreanstalter, er på bare 10 år ændret totalt fra det, jeg oprindeligt trænede på Okinawa sammen med sensei Itosu og sensei Azato”.

4.    ”Det vigtigste er, at karate, der benyttes til fysisk træning, er så enkelt, at alle kan træne den – uanset alder og køn”.

På Okinawa var det kun et par håndfulde ”oprindelige mestre”, som kunne undervise på det højeste niveau, men med udbredelsen til Japan, var der behov for mange instruktører. Okinawiske elever, som havde lært karate i skolerne på Okinawa, rejse nu i stor stil til Japan og begyndte at undervise i den ”moderne japanske karate”.

Mange af de oprindelige træningsmetoder, teknikker og ikke mindst træningsredskaber blev efterhånden glemt eller udeladt i den japanske karate.

Kongstanken var, at al karate med tiden skulle samles under et, og man begyndte i slutningen af 30’erne, at lave et fælles karate-pensum.

Med Japans indtræden i 2. Verdenskrig døde dette projekt. I Japan blev karate mere og mere militaristisk, mens karate op Okinawa faldt tilbage til sit oprindelige leje.

Okinawa Goju Ryu Karate 沖縄剛柔流空手 er en af verdens ældste og mest traditionsrige karatestilarter. Karate stammer oprindeligt fra øen Okinawa, og var kendt under navnet ”tode” (Kina hånd), indtil det skiftede navnet til ‘karate’ i 1936.