Udmeldelse

UDMELDELSE

Tilmeldingen er bindende for hele den periode, som man tilmelder sig.

Kontingentet betales forud, og kan ikke refunderes ved afbrudt træningsperiode.

Udmeldelse skal ske skriftligt og senest 8 dage før perioden udløber.

En udmeldelse er kun gyldig hvis den er sendt rettidigt, og til klubbens kasserer.

Udmeldelser kan ske via nedenstående emailadresse:


kasserer@thorskarate.eu

Mundtlige udmeldelser/kontingentjusteringer, telefoniske eller via sms til klubbens instruktører er ikke gyldige!

Sker dette ikke, vil perioden forlænges automatisk, og man er forpligtet til at betale for hele næste periode.